ЗГОДУ НА ОБРОБКУ персональних даних

Я, далі - «Суб'єкт Персональних Даних», на виконання вимог законів вільно, своєю волею і в своєму інтересі даю свою згоду ФОП "Тарасинський Олександр Анатолійович" (далі -« Інтернет-магазин », адреса: trademinister.com.ua) на обробку своїх персональних даних, зазначених шляхом заповнення веб-форми на сайті Інтернет-магазину TradeMinister, а також погоджуюсь з політикою конфіденційності інтернет-магазинуTradeMinister.

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується до мене як до Суб'єкту Персональних Даних, в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адреса, освіту, професію, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміна, використання, поширення, передачу, в тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання), і будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних здійснюється виключно в цілях реєстрації суб'єкта Персональних Даних в базі даних Інтернет-магазину з подальшим направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень і смс-повідомлень, в тому числі рекламного змісту, від Інтернет-магазину, його афілійованих осіб і / або субпідрядників, інформаційних і новинних розсилок, запрошень на заходи Інтернет-магазину та іншої інформації рекламно-новинного змісту, а також з метою підтвердження особи Суб'єкта Персональних Даних при відвідуванні заходів Інтернет-магазину.

Датою видачі згоди на обробку персональних даних суб'єкта Персональних Даних є дата заповнення веб-форми з Сайту Інтернет-магазину.

Обробка персональних даних суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та / або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства і внутрішніми положеннями Інтернет-магазину.

Інтернет-магазин приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, а також приймає на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних. Інтернет-магазин має право залучати для обробки персональних даних суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також має право передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань в частині конфіденційності персональних даних.

Персональні дані обробляються до відписки фізичної особи від рекламних і новинних розсилок. Також обробка персональних даних може бути припинена за запитом суб'єкта персональних даних. Зберігання персональних даних, зафіксованих на паперових носіях здійснюється згідно чинного законодавства і іншим нормативно-правовим актам в галузі архівної справи та архівного зберігання.

Згода може бути відкликано суб'єктом персональних даних або його представником цього заявою по електронній пошті shopify@trademinister.net. У разі відкликання суб'єктом персональних даних або його представником згоди на обробку персональних даних ФОП "Тарасинський Олександр Анатолійович" має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних при наявності підстав

Я ознайомлений(а), что:

  1. згода на обробку моїх персональних даних, заповнених з використанням сайту, діє протягом 20 (двадцяти) років з моменту заповнення веб-форм на Сайті Інтернет-магазину;
  2. згода може бути відкликана мною на підставі письмової заяви в довільній формі;
  3. надання персональних даних третіх осіб без їх згоди тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.