ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Справжнім я, далі – «Суб'єкт Персональних Даних», на виконання вимог Закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» (зі змінами та доповненнями) вільно, своєю волею та в своєму інтересі даю свою згоду ФЛП “Тарасинський Олександр Анатолійович” (далі – «Інтернет-магазин», адреса: trademinister.com.ua) на обробку своїх персональних даних, зазначених шляхом заповнення веб-форми на сайті Інтернет-магазину TradeMinister, а також погоджуюсь з політикою конфіденційності інтернет-магазину TradeMinister.

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що стосується мене як Суб'єкта Персональних Даних, в тому числі мої прізвище, ім'я, по батькові, адресу, освіту, професію, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта, поштова адреса), фотографії, іншу іншу інформацію. Під обробкою персональних даних я розумію збір, систематизацію, накопичення, уточнення, оновлення, зміну, використання, поширення, передачу, у тому числі транскордонну, знеособлення, блокування, знищення, безстрокове зберігання) та будь-які інші дії (операції) з персональними даними.

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних здійснюється виключно з метою реєстрації Суб'єкта Персональних Даних у базі даних Інтернет-магазину з наступним направленням Суб'єкту Персональних Даних поштових повідомлень та смс-повідомлень, у тому числі рекламного змісту, від Інтернет-магазину, його афілійованих осіб та/або субпідрядників, інформаційних та новинних розсилок, запрошень на заходи Інтернет-магазину та іншої інформації рекламно-новинного змісту, а також з метою підтвердження особи Суб'єкта Персональних Даних під час відвідування заходів Інтернет-магазину.

Датою надання згоди на обробку персональних даних Суб'єкта Персональних Даних є дата заповнення веб-форми з Сайту Інтернет-магазину.

Обробка персональних даних Суб'єкта Персональних Даних може здійснюватися за допомогою засобів автоматизації та/або без використання засобів автоматизації відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх положень Інтернет-магазину.

Інтернет-магазин вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів або забезпечує їх вживання для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних. даних, а також бере на себе зобов'язання збереження конфіденційності персональних даних суб'єкта персональних даних. Інтернет-магазин має право залучати для обробки персональних даних Суб'єкта Персональних Даних субпідрядників, а також вправі передавати персональні дані для обробки своїм афілійованим особам, забезпечуючи при цьому прийняття такими субпідрядниками та афілійованими особами відповідних зобов'язань щодо конфіденційності персональних даних.

Персональні дані обробляються до відписки фізичної особи від рекламних та розсилок новин. Також обробка персональних даних може бути припинена на запит суб'єкта персональних даних. Зберігання персональних даних, зафіксованих на паперових носіях, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі архівної справи та архівного зберігання.

Згода може бути відкликана суб'єктом персональних даних або його представником шляхом надсилання заяви електронною поштою shopify@trademinister.net. У разі відкликання суб'єктом персональних даних або його представником згоди на обробку персональних даних ФОП “Тарасинський Олександр Анатолійович” має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законі №2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06. 2010 р.

Я ознайомлений(и), що:

  1. ця згода на обробку моїх персональних даних, заповнених з використанням Сайту, діє протягом 20 (двадцяти) років з моменту заповнення веб-форм на сайті Інтернет-магазину;
  2. згода може бути відкликана мною на підставі письмової заяви у довільній формі;
  3. надання персональних даних третіх осіб без їхньої згоди тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.