ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. Спільне положення.
  1. Ця Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту Інтернет-магазину TradeMinister, розташованого за адресою trademinister.com.ua.
  2. Сайт Інтернет-магазину trademinister.com.ua (далі – Сайт або Інтернет-магазин) є власністю ФОП Тарасинський Олександр Анатолійович.
  3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину trademinister.com.ua (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем даного Сайту.
  4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.
  5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.
  6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.
 2. Визначення термінів. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:
  1. TradeMinister – Інтернет-магазин, розташований на доменному імені trademinister.com.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.
  2. Інтернет-магазин – Сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару.
  3. Товар - товар, послуга, передплата, абообслуговування, представлені в Інтернет-магазині, які можна придбати на платній або безоплатній основі.
  4. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені ФОП Тарасинський Олександр Анатолійович, ІПН 2725905838, фізична адреса - м. Київ, Дубровицька вул, б. 28, оф. 402, тел. +380-97-716-76-35
  5. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі - “Користувач”) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.
  6. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – “Зміст”) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються.
 3. Предмет угоди.
  1. Предметом цієї Угоди є надання можливості Користувачеві купувати для некомерційних потреб Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину. Ця Угода укладається між Покупцем та Інтернет-магазином у момент оформлення замовлення. Покупець підтверджує свою згоду з умовами Угоди шляхом проставлення позначки у графі "Я згоден з правилами магазину" при оформленні замовлення або під час оплати виставленого рахунку.
 4. Інтернет-магазин надає Користувачеві такі види послуг:
  1. доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
  2. доступ до інформації про Товар та інформацію про придбання Товару на платній основі;
  3. інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.
 5. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги Інтернет-магазину, що з'являються надалі.
 6. Ця Угода та інформація про товар є публічною офертою (відповідно до ст.633 ГК України). Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.
 7. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
 8. До відносин між Інтернет-магазином та Покупцем застосовуються ст. 10, 11 Закону України від 03.09.2015 N 675-VIII "Про електронну комерцію", а також Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII та інші правові акти, прийняті відповідно до них.
 9. Придбання товару.
  1. Товар представлений на Сайті через зображення, що відповідають послугам.
  2. Кожне зображення супроводжується описом послуги та її ціною. Опис послуги не є вичерпним і може містити помилки або неточності.
  3. Придбання послуги у вигляді програмного продукту Покупцеві надається невиключне право на використання програмного продукту.
  4. Під час придбання послуги у вигляді щорічної підтримки датою початку надання послуги є дата надходження оплати.
  5. На прохання Покупця менеджер Інтернет-магазину зобов'язаний надати (телефоном або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію, необхідну і достатню, з точки зору Покупця, для прийняття ним рішення про купівлю послуги.
  6. Вказана на Сайті ціна товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку.
  7. У разі зміни ціни послуги, замовленої Покупцем, менеджер Інтернет-магазину при першій нагоді інформує про це Покупця (телефоном або за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем це замовлення вважається анульованим.
  8. Придбання Послуги, запропонованої на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.
  9. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, що ведеться від імені Користувача облікового запису.
  10. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.
  11. Замовлення може бути оформлене Покупцем такими способами: електронною поштою shopify@trademinister.net або оформлене самостійно на Сайті.
  12. Після оформлення замовлення на e-mail Покупця надсилається лист, що підтверджує прийняття замовлення, із зазначенням найменувань обраних товарів та загальної суми замовлення, що є невід'ємною частиною цієї Угоди. Далі менеджер Інтернет-магазину зв'язується з Покупцем (телефоном або за допомогою електронної пошти) для отримання підтвердження замовлення.
  13. Покупець має право відмовитися від замовленого товару в будь-який час до його відправки Покупцеві, заздалегідь поінформувавши про це Інтернет-магазин (по телефону або за допомогою електронної пошти).
 10. Доставка послуг.
  1. Способи та зразкові терміни доставки вказані на Сайті в розділі “Доставка”.
  2. Сайт має право на свій розсуд обмежити територію розповсюдження послуги “Міжнародна доставка”.
  3. Сайт має право на свій розсуд обмежувати послуги, доступні для Міжнародної відправки.
  4. Ціна Міжнародної доставки узгоджується між Сайтом та Покупцем перед моментом здійснення покупки електронною поштою. Після погодження ціни доставки, ціна сумується із сумою замовлення.
  5. Оплата замовлень з міжнародною доставкою здійснюється через сайт.
 11. Оплата товару.
  1. Спосіб оплати товару вказаний на Сайті в розділі “Оплата”
  2. Товари оплачуються лише у валюті Гривня.
  3. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Покупцем Послуги, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення.
  4. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було сплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму тим самим способом, яким вона була сплачена.
  5. Ціна Товару на Веб-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар не підлягає зміні.
  6. Фактом приймання товару Покупцем є оплата товару (оплата загальної суми замовлення та суми витрат на доставку товару Покупцеві).
 12. Повернення товару та грошових коштів.
  1. Умови повернення товару вказані на сайті в розділі “Повернення”.
  2. Покупець має право відмовитись від послуги протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня його отримання. Протягом цього періоду Покупець зобов'язаний сповістити менеджера магазину, написавши лист на емейл – shopify@trademinister.net про бажання відмовитись від послуги.
  3. При відмові Покупця від товару Інтернет-магазин повертає йому грошову суму, сплачену за послугу не пізніше десяти днів з дня надання Покупцем відповідної вимоги.
  4. Повернення коштів здійснюється тим самим способом, яким було сплачено товар.
  5. Даний договір вважається укладеним з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чека, або іншого документа, що підтверджує оплату товару, або з моменту отримання продавцем повідомлення про намір придбати товар.
 13. Права та обов'язки сторін.
  1. Адміністрація сайту має право:
   1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.
   2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
   3. Розширювати та скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів, а також зупиняти або припиняти продаж будь-яких товарів на власний розсуд.
   4. Сайт має право проводити спеціальні акції.
   5. Відповідно до Закону «Про захист персональних даних», розміщуючи замовлення, Ви даєте згоду Інтернет-магазину на обробку своїх персональних даних з метою розсилки інформації та просування товарів на ринку без обмеження терміну. Вказана згода може бути відкликана Вами шляхом надсилання письмового повідомлення. У цьому випадку Ваші персональні дані будуть знищені, а їх обробка припинена протягом 7 робочих днів з дати отримання повідомлення.
   6. Персональні дані Користувача/Покупця обробляється відповідно до Закону «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.20.
   7. Продавець зобов'язується дотримуватися конфідициальність щодо персональних даних Покупця, а також іншої інформації про Покупця, яка стала відомою Продавцю у зв'язку з виконанням цієї Угоди, за винятком випадків, коли така інформація є загальнодоступною; розкрито на вимогу або з дозволу Покупця; вимагає розкриття на підставах, передбачених законодавством, або при надходженні відповідних запитів суду або уповноважених державних органів; розкрито на інших підставах, передбачених угодою Сторін.
   8. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом публікації змін на Сайті за адресою trademinister.com.ua якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.
   9. Угода є юридично зобов'язуючим договором між Покупцем та Продавцем, що містить правила здійснення покупок в Інтернет-магазині TradeMinister.
  2. Користувач Сайту зобов'язується:
   1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.
   2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
  3. Користувачеві забороняється:
   1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження вмісту Сайту цього Інтернет-магазину;
   2. Порушувати належне функціонування Сайту;
   3. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
   4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті.
   5. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.
 14. Використання сайту інтернет-магазину.
  1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.
  2. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.
  3. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.
  4. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
  5. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, застосовні до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг, що надаються Інтернет-магазином.
 15. Відповідальність.
  1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
  2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
   1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
   2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та затримки, пов'язані з їх роботою.
   3. Дій компанії Shopify, які призвели до змін у роботі придбаних Товарів
   4. Належне функціонування Сайту у випадку, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.
   5. За шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.
 16. Порушення умов договору публічної оферти.
  1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту чи права інших Користувачів Сайту.
  2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважає за необхідне для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав чи безпеки ФОП Тарасінський Олександр Анатолійович та Користувачів.
  3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство Україна вимагає або дозволяє таке розкриття.
  4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Пользователя припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.
  5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.
 17. Вирішення суперечок.
  1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).
  2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.
  3. При неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.
 18. Додаткові умови.
  1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.